Регистър на разпоредителните сделки с имоти

Сделки
Дата Акт Местоположение / Вид на имота Начин на разпореждане
19.10.2023 47 / 6.1.2020 с. Козарско Квартал: 17 УПИ: III-277 Номер: Улица: "Осемнадесета" №: 13 Блок: Вход: Етаж: Апартамент: Група: Местност: Поземлен имот с идентификатор №:
• Урегулиран поземлен имот (590 кв.м.)
Решение на общинския съвет
16.10.2023 457 / 24.4.2023 гр. Брацигово Квартал: УПИ: Номер: Улица: „Батак“ №: 5 Блок: Вход: Етаж: Апартамент: Група: Местност: Поземлен имот с идентификатор №: 06207.501.1768
• Поземлен имот (372 кв.м.)
Решение на общинския съвет
27.7.2023 30 / 4.4.2023 с. Исперихово Квартал: 20 УПИ: ХIII-562 Номер: Улица: „Тридесет и осма“ №: 30 Блок: Вход: Етаж: Апартамент: Група: Местност: Поземлен имот с идентификатор №:
• Урегулиран поземлен имот (126,699996948242 кв.м.)
Решение на общинския съвет
25.7.2023 31 / 4.4.2023 с. Исперихово Квартал: 20 УПИ: XV-560 Номер: Улица: „Тридесет и осма“ №: 32А Блок: Вход: Етаж: Апартамент: Група: Местност: Поземлен имот с идентификатор №:
• Урегулиран поземлен имот (202,699996948242 кв.м.)
Решение на общинския съвет
13.7.2023 32 / 4.4.2023 с. Исперихово Квартал: 20 УПИ: XIV-561 Номер: Улица: „Тридесет и осма“ №: 32 Блок: Вход: Етаж: Апартамент: Група: Местност: Поземлен имот с идентификатор №:
• Урегулиран поземлен имот (227,699996948242 кв.м.)
Решение на общинския съвет