Регистър на актове за собственост

Вид собственост
Номер на акт
Дата на акт
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Населено място
Адрес
Вид на имота
Улица №
Блок №
Вход
Актове
Акт Вид собственост Местоположение / Вид на имота Предоставени права
468 / 15.11.2023 Публична общинска собственост гр. Брацигово Квартал: УПИ: Номер: Улица: „ТРЕТИ МАРТ“ №: 16 Блок: Вход: Етаж: Апартамент: Група: Местност: Поземлен имот с идентификатор №: 06207.502.471
• Поземлен имот (7845 кв.м.)
Имотът се управлява от Директора на СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НАРОДНИ БУДИТЕЛИ" град Брацигово.
467 / 13.10.2023 Публична общинска собственост гр. Брацигово Квартал: УПИ: Номер: Улица: „Атанас Кабов“ №: 6-А Блок: Вход: Етаж: Апартамент: Група: Местност: Поземлен имот с идентификатор №: 06207.502.335
• Поземлен имот (443 кв.м.)
На основание чл.12,ал.5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на общината
461 / 25.5.2023 Частна общинска собственост гр. Брацигово Квартал: УПИ: Номер: Улица: бул. „Трети Март“ № 18 №: Блок: Вход: Етаж: Апартамент: Група: Местност: Поземлен имот с идентификатор №: 06207.502.57
• Поземлен имот (3565 кв.м.)
На основание чл.12,ал.5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на общината
460 / 25.5.2023 Частна общинска собственост гр. Брацигово Квартал: УПИ: Номер: Улица: бул. „Трети Март“ № 18 №: Блок: Вход: Етаж: Апартамент: Група: Местност: Поземлен имот с идентификатор №: 06207.502.58
• Поземлен имот (1201 кв.м.)
На основание чл.12,ал.5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на общината
459 / 25.5.2023 Частна общинска собственост гр. Брацигово Квартал: УПИ: Номер: Улица: бул. „Трети Март“ № 18 №: Блок: Вход: Етаж: Апартамент: Група: Местност: Поземлен имот с идентификатор №: 06207.502.59
• Поземлен имот (1641 кв.м.)
На основание чл.12,ал.5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на общината